User Posts: Tara Dickinson

הגביעונית קיימת כבר כמה עשורים טובים, אבל לא  ממש פופולרית. עכשיו היא עושה קאמבק, בעולם שהפך מודע לנזקי הסביבה ולחיסכון בהוצאות יתרונות לשימוש בגביעונית ...

בואו ניגש ישר לעניין - האם אפשר לשחות בזמן שאני עם הגביעונית? לגמרי כן! עכשיו נוכיח שהתשובה הזאת נכונה ואמיתית עם כמה עובדות, נתונים וסיפורים אישיים. השימוש ...

בשנים האחרונות, הדיון הרווח סביב המחזור החודשי קיבל אופי מעמיק ודיי רציני, ובהתחשב בעובדה שמדובר ביותר מחצי מהאוכלוסייה העולמית - זה לא מפתיע. מדובר בכ-3.5 ...

Browsing All Comments By: Tara Dickinson